Galima sakyti, kad iš esmės Lietuvoje kūrybiškumas vertinamas kaip reikalinga ir naudinga savybė. Net 55 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad kūrybiškumas svarbus ar labai svarbus mokymosi veikloje. Tai atskleidė Ugdymo plėtotės centro 2013 m. užsakyto tyrimo duomenys. Tai, kad Lietuvos visuomenė kūrybiškumą palankiai vertina ir platesniame kontekste, parodo valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ akcentuojami kūrybiškos visuomenės ekonominiai ir socialiniai pranašumai.